Weiner T

PROFESSIONELLT BEMÖTANDE

Bemöta psykisk ohälsa



Internt och externt bemötande till kunder och kollegor. Så bemöter du psykisk ohälsa

BEMÖTANDESPELET

Internt och Externt bemötande



Kortspel ger bättre bemötande. Interaktiv, upplevelsebaserad, kul pedagogik

PROFESSIONELLA SAMTAL

Samtalsmetodik - Svåra samtal



Allvarlig diagnos, självmordshot, uppsägning, sexuella övergrepp, mördare, psykopater

SAMTALSLEDARSPELET

Interaktivt spel för samtalsledare



Kompetensverktyg i professionella samtal. Välj svårighetsgrad efter kompetensnivå

 

UTBILDNINGAR  ·  TESTER  ·  BÖCKER  ·  SPEL


Katarina Weiner Thordarson | Om Weiner T | Weiner T i media | Bemötande | Bemötande bok | Bemötandeboken | Bemötande och förhållningssätt | Bemötande litteratur | Bemötandekurs | Bemötandespelet | Bemötandespel | Bemötande spelet | Bemöta psykisk sjukdom | Bemöta psykisk ohälsa | Psykisk ohälsa diagnoser | Bemöta psykiskt sjuka | Bemötandeutbildning | Bra bemötande i fokus | Böcker och utbildningspel | IDI test | Kundbemötande | MBTI test | Möta kunder med psykisk ohälsa | Talarkurs | Professionellt bemötande | Psykisk ohälsa symtom | Retorik | Samtalsledarspelet | Samtalsmetodik | Samtalsmetodik bok | Samtalsutbildning | Svåra samtal | Svåra samtal bok | Utbildningsspel | Utbildningstjänster | Sitemap |