Weiner T

PROFESSIONELLT BEMÖTANDE

Bemöta psykisk ohälsaInternt och externt bemötande till kunder och kollegor. Så bemöter du psykisk ohälsa

BEMÖTANDESPELET

Internt och Externt bemötandeKortspel ger bättre bemötande. Interaktiv, upplevelsebaserad, kul pedagogik

PROFESSIONELLA SAMTAL

Samtalsmetodik - Svåra samtalAllvarlig diagnos, självmordshot, uppsägning, sexuella övergrepp, mördare, psykopater

SAMTALSLEDARSPELET

Interaktivt spel - Leda samtalKompetensverktyg i professio-nella samtal. Välj svårighetsgrad efter kompetensnivå

 

KOMPETENS  ·  UTVECKLING  ·  TESTER  ·  BÖCKER  ·  SPEL


Katarina Weiner Thordarson | Om Weiner T | Weiner T i media | Bemötande | Bemötande bok | Bemötandeboken | Bemötandespelet | Bemötande spelet | Bemöta psykisk sjukdom | Psykisk ohälsa bok | Böcker och utbildningspel | IDI test | Kundbemötande | MBTI test | Möta kunder med psykisk ohälsa bok | Professionellt bemötande bok | Psykisk ohälsa bok | Samtalsledarspelet | Samtalsmetodik | Samtalsmetodik bok | Svåra samtal | Svåra samtal bok | Utbildningsspel | Sitemap |