Weiner T

PROFESSIONELLT BEMÖTANDE

Det Interna bemötandet påverkar det Externa - till verksamhetens kunder

Så ger du ett bra bemötande. Bra bemötande sprider goda rykten.

PROFESSIONELLA SAMTAL

Goda råd från erfarna samtalsledare om Samtalsmetodik och Svåra samtal.

Om svåra samtal och hur du klarar av dem.

BEMÖTANDESPELET SKL

Spel som vägledning till bra Internt och Externt bemötande, 600 frågekort

Många bra och nyttiga samtal där vi reflekterar över vårt bemötande

 

UTBILDNINGAR  ·  TESTER  ·  BÖCKER  ·  SPEL


Kontakta oss | Katarina Weiner Thordarson | Bemötande | Bemötande bok | Bemötandeboken | Bemötandekoden | Bemötande och förhållningssätt | Bemötande litteratur | Bemötandekurs | Bemötandespelet | Bemötandespel | Bemötande spelet | Bemöta psykisk sjukdom | Bemöta psykisk ohälsa | Bemötande vid psykisk ohälsa | Bemöta psykiskt sjuka | Bemöta rättshaveristiskt beteende | Bemötandeutbildning | Böcker och utbildningspel | IDI test | Kundbemötande | MBTI test | Möta kunder med psykisk ohälsa | Presentationsteknik | Professionellt bemötande | Psykisk ohälsa symtom | Psykiskt status | Retorik | Samtalsmetodik | Samtalsmetodik bok | Samtalsutbildning | Svåra samtal | Svåra samtal bok | Utbildningsspel | Utbildningstjänster | Vad är professionellt bemötande | Weiner T | Weiner T i media | Sitemap |
Design: Filip Thordarsson 2009