Weiner T

PSYKISK OHÄLSA kurs

Många som bemöter psykiskt instabila personer saknar utbildning i psykiatri

Läs av kroppsspråk och känslostämningar

Få tips från proffsen hur du undviker att hamna i ett slutet rum eller att måla in dig i ett hörn. Se psykiska sjukdomar och tillstånd där det finns risk för Aggressivitet

Möta kunder med psykisk ohälsa
SÅ BEMÖTER DU PSYKISK OHÄLSA
 • Psykiska sjukdomar och personlighetssyndrom
 • Samband mellan oro - ångest - aggressivitet
 • Tolka kroppsspråk och läsa av känslostämningar
 • Känslor bakom ilska
 • Beteenden som kan öka oro och uppfattas som hot
 • Bedöma förmåga till samarbete och kommunikation
 • Bemöta aggressivitet och självmordshot
 • Så undviker du att trappa upp ilska
 • Förebygga och minska andras aggressivitet
 • Skapa trygghet, bygga förtroende, lugna ner
 • Klädkoder och säkerhetsrutiner
 • Påverka andras beteende - minska oro, irritation, ilska
 • Tester om psykisk ohälsa - Möta kunder med psykisk ohälsa:
Tips vid psykisk ohälsa
Professionellt bemötande 2009
 
Postadress Flygarvägen 265, 175 69 Järfälla
Sitemap
Design: Filip Thordarsson