Weiner T

BEMÖTA PSYKISK OHÄLSA kurs

Många som bemöter psykiskt instabila personer saknar utbildning i psykiatri

Läs av kroppsspråk och känslostämningar

Få tips hur du bemöter psykisk ohälsa. Lär dig mer om säkerhetsverktyg som att undvika att hamna i ett slutet rum eller måla in sig i ett hörn.

Möta kunder med psykisk ohälsa
SÅ BEMÖTER DU PSYKISK OHÄLSA
Tips vid psykisk ohälsa
Professionellt bemötande 2018
 
Postadress Flygarvägen 265, 175 69 Järfälla
Sitemap