Weiner T

BEMÖTA PSYKISK OHÄLSA kurs

Många möter personer med psykisk ohälsa och saknar utbildning i psykiatri. Är du en av dem?

Bra att läsa av kroppsspråk och känslostämningar

Undvik att hamna i ett slutet rum eller att måla in dig i ett hörn. Alltfler yrkesgrupper utan psykiatrisk utbildning möter aggressivitet, trakasserier, person- och mordhot, drogpåverkade, paranoida personer. Läs om psykiatriska diagnoser och tillstånd som kan medföra Aggressivitet

Möta kunder med psykisk ohälsa
SÅ FÅR DU LUGNA MÖTEN
 • Psykiska sjukdomar och tillstånd
 • Samband mellan oro - ångest - aggressivitet
 • Känslan bakom ilska
 • Tolka kroppsspråk och läsa av känslostämningar
 • Beteenden som kan öka oro och uppfattas som hot
 • Förebygga och reducera aggressivitet
 • Bedöma förmåga till samarbete och kommunikation
 • Bemöta aggressivitet och självmordshot
 • Hur du undviker att trappa upp ilska
 • Skapa trygghet, bygga förtroende, lugna ner
 • Klädkoder och säkerhetsrutiner
 • Påverka andras beteende - minska oro, irritation, ilska
 • Tester om psykisk ohälsa - Möta kunder med psykisk ohälsa:
Tips vid psykisk ohälsa
Professionellt bemötande 2009
 
Postadress Flygarvägen 265, 175 69 Järfälla
Sitemap
Design: Filip Thordarsson