Weiner T

BEMÖTANDE utbildning

Om du inte kan förklara det enkelt, har du inte förstått det tillräckligt bra, Albert Einstein

Tips på ett professionellt bemötande

Bemötande är något vi förväntas kunna intuitivt men som kräver träning precis som allt annat. Bli proffs på att lugna ner irriterade personer. Läs mer i Professionellt bemötande och Möta kunder med psykisk ohälsa.

SÅ FÅR DU NÖJDA KUNDER
Bemötande bok
 • Professionell - personlig - privat
 • Externt och internt bemötande
 • Kvalitet i bemötande - teknisk och funktionell kvalitet
 • Förtroende - tre attityder som påverkar
 • Klagomålshantering
 • Bemöta förväntningar, krav, otrevliga, inte mottagliga för information
 • Bekräftelser
 • Läsa av kroppsspråk
 • Skapa trygghet och lugna ner en upprörd eller labil person
 • Bemötande i telefon, besök, kontroller, inspektioner, myndighetsutövning, hembesök
 • Påverka kunders beteenden
 • Bemöta aggressivitet och hot - Möta kunder med psykisk ohälsa
 • Test Bemötandestil - finns i boken Professionellt bemötande
 • Internt bemötande vid Arbetsplatskonflikter
Tips Kundbemötande
Möta kunder med psykisk ohälsa, Komlitt 2017 Bemötandespelet upplaga 3

 
Postadress Flygarvägen 265, 175 69 Järfälla
Sitemap
Design: Filip Thordarsson