Weiner T

BEMÖTANDESPELET, SKL - Komlitt

Bemötandespelet är kanonbra, ett riktigt tänka-till-spel, Maria chef

Internt och externt bemötande på arbetsplatsen

Aktiva speldeltagare som har roligt samtidigt som de talar om arbetsplatsens viktiga frågor. Så här spelar du Spelinstruktioner. Förpackningens Innehåll och utseende. Vi spelar Bemötandespelet Visa arbetsplatser.

TRE SPEL OM INTERNT OCH EXTERNT BEMÖTANDE

Bemötandespelet
SPEL 1 BEMÖTANDE mellan ANSTÄLLD - KUND, 200 kort
-- 1. Empati och respekt
-- 2. Förtroende och trovärdighet
-- 3. Krävande möten och kundsituationer
-- 4. Hot och våld
SPEL 2 BEMÖTANDE mellan ARBETSKAMRATER, 200 kort
-- 1. Samspel mellan arbetskamrater
-- 2. Gruppens funktion
-- 3. Lära känna varandra
-- 4. Stress på jobbet
-- 5. Ge och ta emot feedback
-- 6. Problem och konflikter i gruppen
SPEL 3 BEMÖTANDE CHEF - MEDARBETARE, CHEF - CHEF, 200 kort
-- 1. Chefens och ledningsgruppens bemötande
-- 2. Ledningsgruppens funktion
-- 3. Chefsrollen
-- 4. Bemötande chef och medarbetare
-- 5. Stress i chefsrollen
Recensioner Bemötandespelet
KÖP HÄR Komlitt, AdLibris, Bokus
Bemötandespelet uppl. 1, 2009
Stort intresse för spel om bemötande, upplaga 3


 
Postadress Flygarvägen 265, 175 69 Järfälla
Sitemap
Design: Filip Thordarsson