Weiner T

KÖPA BÖCKER och SPEL

Satsa på din egen utveckling, det kan bli en riktigt god investering

Möta kunder med psykisk ohälsa, Komlitt 2017
MöTA KUNDER MED PSYKISK OHÄLSA - Tips i kommunikation och kontakter

BESTÄLL NU: 2017. Köp här: Komlitt förlag, AdLibris, Bokus, Booky.
Läs om Möta kunder med psykisk ohälsa

PROFESSIONELLT BEMöTANDE, möta kunder i offentlig verksamhet
Professionellt bemötande 2009 Professionellt bemötande 2011 Professionellt bemötande 2014 Professionellt bemötande 2009

BESTÄLL NU: Upplaga 4, 2017. Köp här: Komlitt, AdLibris, Bokus, Booky. Boken finns som E-bok.
Läs om - Professionellt bemötande.


BEMöTANDESPELET - Tre spel om bemötande
Bemötandespelet, SKL Kommentus Bemötandespelet uppl. 3 Komlitt 2016

BESTÄLL NU: Upplaga 3, 2016. Köp här: Komlitt, AdLibris, Bokus.
Läs om Bemötandespelet.

Bemötandespel 1 Bemötande mellan anställd - kund
Bemötandespel 2 Bemötande mellan arbetskamrater
Bemötandespel 3 Bemötande mellan chef - medarbetare och chef - chef

SVÅRA SAMTAL - Goda råd från erfarna samtalsledare
Svåra samtal bok

BESTÄLL NU: 2011. Köp här: Komlitt, Bokus, AdLibris, Booky. Boken finns som E-bok.
Läs om - Svåra samtal.


STYRA SAMTAL, samtalsmetodik för chefer
Samtalsmetodik bok Styra samtal

BESTÄLL NU: 2005. Köp här: Liber, AdLibris, Bokus, Booky.
Läs om - Styra samtal.


Bokrecensioner och tidningsartiklar och I media .


 
Postadress Flygarvägen 265, 175 69 Järfälla
Sitemap
Design: Filip Thordarsson