Weiner T

KÖPA BÖCKER och SPEL

Den mätta dagen den är aldrig störst, den bästa dagen är en dag av törst, Karin Boye

Möta kunder med psykisk ohälsa, Komlitt 2017
MöTA KUNDER MED PSYKISK OHÄLSA - Tips i kommunikation och kontakter

KÖP HÄR: Komlitt förlag, AdLibris, Bokus, Booky.
Läs om Möta kunder med psykisk ohälsa

PROFESSIONELLT BEMöTANDE, möta kunder i offentlig verksamhet
Professionellt bemötande 2009 Professionellt bemötande 2011 Professionellt bemötande 2014 Professionellt bemötande 2009 Professionellt bemötande 2019

KÖP HÄR: Komlitt, AdLibris, Bokus, Booky.
Finns även som E-bok.
Läs om - Professionellt bemötande.BEMöTANDESPELET - Tre spel om bemötande
Bemötandespelet, SKL Kommentus Bemötandespelet uppl. 3 2016, Komlitt

KÖP HÄR: Komlitt, AdLibris, Bokus. Bemötandespel 3: Bokbörsen
Läs om Bemötandespelet.

Bemötandespel 1 Bemötande mellan anställd - kund
Bemötandespel 2 Bemötande mellan arbetskamrater
Bemötandespel 3 Bemötande mellan chef - medarbetare och chef - chef


Svåra samtal uppl.1, 2011 Svåra samtal uppl. 2, 2018
SVÅRA SAMTAL - Goda råd från erfarna samtalsledare

KÖP HÄR: Komlitt, Bokus, AdLibris, Booky.
Finns även som E-bok.
Läs om - Svåra samtal.


Samtalsmetodik bok Styra samtal
STYRA SAMTAL, samtalsmetodik för chefer

KÖP HÄR: Liber, AdLibris, Bokus, Booky.
Läs om - Styra samtal.


Bokrecensioner och tidningsartiklar och I media .


 
Postadress Flygarvägen 265, 175 69 Järfälla
Sitemap
Design: Filip Thordarsson