Weiner T

KÖPA BÖCKER och SPEL

Den mätta dagen den är aldrig störst, den bästa dagen är en dag av törst, Karin Boye

Möta kunder med psykisk ohälsa, Komlitt 2017
MöTA KUNDER MED PSYKISK OHÄLSA - Tips i kommunikation och kontakter

KÖP HÄR: Komlitt förlag, AdLibris, Bokus, Booky.
Läs om Möta kunder med psykisk ohälsa


PROFESSIONELLT BEMöTANDE, möta kunder i offentlig verksamhet
Professionellt bemötande 2009 Professionellt bemötande 2011 Professionellt bemötande 2014 Professionellt bemötande 2009

KÖP HÄR: Komlitt, AdLibris, Bokus, Booky. Boken finns som E-bok.
Läs om - Professionellt bemötande.BEMöTANDESPELET - Tre spel om bemötande
Bemötandespelet, SKL Kommentus Bemötandespelet uppl. 3 Komlitt 2016

KÖP HÄR: Komlitt, AdLibris, Bokus.
Läs om Bemötandespelet.

Bemötandespel 1 Bemötande mellan anställd - kund
Bemötandespel 2 Bemötande mellan arbetskamrater
Bemötandespel 3 Bemötande mellan chef - medarbetare och chef - chef


SVÅRA SAMTAL - Goda råd från erfarna samtalsledare
Svåra samtal bok

KÖP HÄR: Komlitt, Bokus, AdLibris, Booky. Boken finns som E-bok.
Läs om - Svåra samtal.


STYRA SAMTAL, samtalsmetodik för chefer
Samtalsmetodik bok Styra samtal

KÖP HÄR: Liber, AdLibris, Bokus, Booky.
Läs om - Styra samtal.


Bokrecensioner och tidningsartiklar och I media .


 
Postadress Flygarvägen 265, 175 69 Järfälla
Sitemap
Design: Filip Thordarsson