Weiner T

GRATIS TIPS - Bemötande, Samtalsmetodik, Psykisk ohälsa

Dela med dig till 3 personer, istället för en gentjänst be mottagarna att dela med sig till 3 andra, författare C R Hydes: Skicka vidare

© Mallar, test och checklistor utan kostnad

Professionellt bemötande 2009
BEMöTANDE - KUNDBEMöTANDE
 • Bra bemötande i fokus - © Pdf
 • Ett bemötande som gör skillnad - © Pdf
 • Krävande kunder & Jobbiga möten - © Pdf
 • Tips på bra bemötande - © Pdf
 • Test Bemötandeprofil, publicerad i Kyrkans Tidning - © Pdf
Möta kunder med psykisk ohälsa, Komlitt 2017
BEMöTA PSYKISK OHÄLSA
 • Bemöta psykisk ohälsa - © Pdf
 • Bemötandeverktyg vid psykisk ohälsa - © Pdf
 • Hot och trakasserier mot offentligt anställda - © Pdf
 • Psykiska sjukdomar med risk för aggressivitet - © Pdf
 • Svåra möten & Svåra samtal - Pdf
Bemötandespelet, SKL Kommentus Bemötandespelet uppl. 3 Komlitt förlag 2016
BEMöTANDESPELET
 • Ett kul sätt att påverka bemötandet - © Pdf
 • Frågeområden i spel 1, 2 och 3 - Pdf
 • Förpackningens innehåll och utseende - Pdf
 • Självinsikt med Bemötandespelet - © Pdf
 • Spelinstruktioner, så här spelar du - © Pdf
 • Sätt fokus på hur vi är mot varandra - © Pdf
SAMTALSMETODIK - SVÅRA SAMTAL
Möta kunder med psykisk ohälsa, Komlitt 2017 Svåra samtal bok Samtalsmetodik bok Styra samtal
 • Det svåra samtalets sju delar - © Pdf
 • Mall Medarbetarsamtal - © Pdf
 • Samtalsmetodikens tre faser - © Pdf
 • Samtalsmetodik mall - © Pdf
 • Samtalsverktyg - © Pdf

© Copyright: Innehåll från en utgiven bok eller tidning vilka skyddas
av upphovsrättslagen. Böcker och spel av Katarina Weiner Thordarson
 
Postadress Flygarvägen 265, 175 69 Järfälla
Sitemap
Design: Filip Thordarsson