Weiner T

GRATIS TIPS

Mallar, test och checklistor utan kostnad


Professionellt bemötande 2019
BEMöTANDE - KUNDBEMöTANDE

Gratis Bemötandetips


Möta kunder med psykisk ohälsa, Komlitt 2017
BEMöTA PSYKISK OHÄLSA

Gratis Bemötandetips psykisk ohälsa


Samtalsledarspelet 2019 Bemötandespelet uppl. 2 Komlitt förlag 2014
BEMöTANDESPELET - SAMTALSLEDARSPELET

Gratis tips Bemötandespelet & Samtalsledarspelet


SAMTALSMETODIK - SVÅRA SAMTAL
Svåra samtal 2018 Samtalsmetodik bok Styra samtal

Gratis tips Samtalsmetodik & Svåra samtal

KÖP HÄR Böcker och spel. 
Postadress Flygarvägen 265, 175 69 Järfälla
Sitemap