Weiner T

KONFLIKTER på arbetsplatsen

Förbättra det interna bemötandet med kommunikationsregler

Så löser du konflikter på jobbet

Hjälp dina medarbetare att lösa arbetsplatskonflikterna. Förbättra det interna och externa bemötandet med etiska regler för kommunikationen. Läs mer i Professionellt bemötande, Bemötandespelet och Svåra samtal

Förbättra det interna bemötandet

Konflikt
 • Påverka samtalsklimat, kommunikation, attityder och beteenden
 • Regler för en konstruktiv kommunikation
 • Så känner du igen en destruktiv kommunikation
 • Tydliggöra värderingar, jargong, arbetsklimat
 • Skapa tydlighet i kommunikationen: tydligt - oydligt, uttalat - outtalat
 • Tydliggöra mandat, formella och självpåtagna
 • Vanliga irritationskällor
 • Etiska regler för kommunikation
 • Beteenden som bidrar till önskade eller oönskade konsekvenser
 • Tydliggöra roller, revir, förväntningar och krav
 • Test Kommunikationsprofil
 • Spela Bemötandespelet vid arbetsplatskonflikter
Lösa konflikter på arbetsplatsen

 
Postadress Flygarvägen 265, 175 69 Järfälla
Sitemap