Weiner T

BEMÖTA PSYKISK OHÄLSA, Komlitt

Boken tar upp mycket värdefulla fakta och ger optimism. Oavsett psykiatrisk kunskap kan alla lära sig att hantera olika situationer, Maija leg. psykolog

Så bemöter du psykisk ohälsa

En del möten på jobbet sker med stressade, krävande, irriterade och känslomässigt instabila personer. De kan hota, skrika, vara aggressiva, drogade, paranoida, trakassera, bära vapen eller uttala självmordshot. Boken ger dig praktiska verktyg, symtom, beteenden och kroppsspråk som du kan vara uppmärksam på.

MÖTA KUNDER MED PSYKISK OHÄLSA

Möta kunder med psykisk ohälsa
INNEHÅLLSida
1. Den psykiska ohälsan ökar15
2. Öka din kunskap om psykiska sjukdomar35
... Diagnoser och tillstånd förenade med psykisk instabilitet
3. Tips i möten vid psykisk ohälsa55
... Lär dig läsa av kroppsspråket
4. Bemöt aggressivt beteende75
5. Praktiska tips i kommunikation vid psykisk ohälsa99
6. Utveckla din yrkeskompetens137
... Bilaga 1 Checklista Risker för hot och våld152
... Bilaga 2 Test Utmattningssyndrom156
... Bilaga 3 Test Ångest 162
... Bilaga 4 Test AUDIT - Alkoholvanor164
... Bilaga 5 Test DUDIT - Drogvanor166
Litteraturreferenser169
Visa Detaljerad innehållsförteckning
Recensioner Möta kunder med psykisk ohälsa
KÖP HÄR: Komlitt förlag, AdLibris, Bokus, Akademibokhandeln

Professionellt bemötande 2019
Mycket bra och välskriven bok - Recension
  • Möta kunder med psykisk ohälsa ISBN 9789172511606 på KB Libris
  • Produktblad Komlitt Möta kunder med psykisk ohälsa Pdf

 
Postadress Flygarvägen 265, 175 69 Järfälla
Sitemap