Weiner T

PROFESSIONELLT BEMÖTANDE, SKL - Komlitt

Vi har mycket stor nytta av boken som verksamhetsutvecklare, Agnes och Fredrik statlig myndighet

Så bemöter proffs offentliga och privata kunder

Boken ger konkreta tips hur du kan bemöta krävande kunder. Det interna bemötandet mellan medarbetare och mellan chefer, påverkar det externa bemötandet av verksamhetens kunder. Vad är skillnaden mellan teknisk och funktionell kvalitet? Få verktygen till det goda bemötandet och fler än 50 autentiska exempel.

INTERNT och EXTERNT KUNDBEMÖTANDE

Professionellt bemötande bok 2019
INNEHÅLLSida
1. Bemöta och komma överens15
2. Kunder som klagar39
3. Beteendet avslöjar bemötandet51
... Internt och externt bemötande62
4. Kvalitet vid bemötande77
5. Konkreta tips för att bemöta krävande kunder101
6. Bemötandeverktyg137
7. Påverka ditt eget och andras bemötande161
... Bemöta psykisk ohälsa176
... Råd vid hot och risk för våld182
Litteratur och lästips186
... Bilaga Test Bemötandestil 192
Visa Detaljerad innehållsförteckning, uppl. 5
Recensioner Professionellt bemötande
KÖP HÄR: : Komlitt, AdLibris, Bokus, Akademibokhandeln
Möta kunder med psykisk ohälsa, Komlitt 2017
Stort intresse för Professionellt bemötande

 
Postadress Flygarvägen 265, 175 69 Järfälla
Sitemap