Weiner T

PROFESSIONELLT BEMÖTANDE, SKL - Komlitt

Vi har mycket stor nytta av boken, Agnes och Fredrik, verksamhetsutvecklare statlig myndighet

Bemöta offentliga och privata kunder - Snart i omarbetad uppl. 5

Det interna bemötandet mellan medarbetare och mellan chefer påverkar det externa bemötandet av verksamhetens kunder. Nyckeln till det goda bemötandet är beteendet, det vi säger och gör. Fler än 50 autentiska exempel. Uppl. 1-5: 2009, 2011, 2014, 2017, 2019. Även uppl. 2016 som E-bok .

INTERNT och EXTERNT KUNDBEMÖTANDE

Professionellt bemötande bok 2019
1. Bemöta och komma överens9
2. Kunder som klagar25
3. Beteendet avslöjar bemötandet33
... Internt och externt bemötande43
4. Kvalitet vid bemötande51
5. Konkreta tips för att bemöta krävande kunder65
6. Bemötandeverktyg91
7. Påverka ditt eget och andras bemötande109
... Bemöta psykisk ohälsa
... Råd vid hot och risk för våld
Bilaga Test Bemötandestil 130
Litteratur och lästips127
Visa Detaljerad innehållsförteckning, uppl. 5
Recensioner Professionellt bemötande
KÖP HÄR: : Komlitt, AdLibris, Bokus, Booky
Möta kunder med psykisk ohälsa, Komlitt 2017
Stort intresse för Professionellt bemötande

 
Postadress Flygarvägen 265, 175 69 Järfälla
Sitemap
Design: Filip Thordarsson