Weiner T

PROFESSIONELLT BEMÖTANDE, SKL - Komlitt

Vi har mycket stor nytta av boken, Agnes och Fredrik, verksamhetsutvecklare statlig myndighet

Bemöta offentliga och privata kunder - snart i omarbetad uppl. 5

Det interna bemötandet mellan medarbetare och mellan chefer påverkar det externa bemötandet av verksamhetens kunder. Ett bra beteende är nyckeln till det goda bemötandet. Upplaga 4, 2017 är utökad med 60 autentiska exempel. Uppl. 1-3 utgivna 2009, 2011, 2014. Nu även som E-bok.

INTERNT och EXTERNT KUNDBEMÖTANDE

Bemötande bok
1. Bemöta och komma överens9
2. Kunder som klagar25
3. Beteendet avslöjar bemötandet33
... Internt och externt bemötande43
4. Kvalitet vid bemötande51
5. Konkreta tips för att bemöta krävande kunder65
6. Bemötandeverktyg91
7. Påverka ditt eget och andras bemötande109
... Bemöta psykisk ohälsa
... Råd vid hot och risk för våld
Bilaga Test Bemötandestil 130
Litteratur och lästips127
Visa Detaljerad innehållsförteckning, uppl. 4
Recensioner Professionellt bemötande
KÖP HÄR: : Komlitt, AdLibris, Bokus, Booky
Snart upplaga 5 - Stort intresse för Professionellt bemötande
Möta kunder med psykisk ohälsa, Komlitt 2017
 
Postadress Flygarvägen 265, 175 69 Järfälla
Sitemap
Design: Filip Thordarsson