Weiner T

SAMTALSMETODIK

When you talk, you are only repeating what you already know. But if you listen, you may learn something new, Dalai Lama

Så använder du en professionell frågemetodik

Är du en curlande samtalsledare? Lägger du ord i munnen? Avslutar du andras meningar? Ger du tips, förslag
och lösningar på andras problem?

Samtalsmetodik bok Styra samtal
SAMTALSMETODIK MED ÖPPNA FRÅGOR
Svåra_samtal 2018 Samtalsledarspelet 2019
Tips Samtalsmetodik

 
Postadress Flygarvägen 265, 175 69 Järfälla
Sitemap