Weiner T

SAMTALSMETODIK kurs

When you talk, you are only repeating what you already know. But if you listen, you may learn something new, Dalai Lama

Så använder du en professionell frågemetodik

Är du en curlande samtalsledare? Lägger du ord i munnen och avslutar andras meningar? Ger du tips, förslag och lösningar på andras problem? Läs mer i Styra samtal och Svåra samtal.

SAMTALSMETODIK MED ÖPPNA FRÅGOR
Samtalsmetodik bok Styra samtal
 • Samtalsmetodikens tre faser: inledningsfas, mittfas och avslutningsfas
 • Samtalsverktyg och struktur
 • Mallar och checklistor
 • Kategorier av samtal; stöd, prestationer, attityder, coaching
 • Tio vanliga misstag
 • Lyssna, kroppsspråk
 • Visa empati och ge bekräftelser
 • Ställa frågor; presterande frågemetodik
 • Bedöma känslomässig balans och kompetensnivå
 • Ge feedback på beteenden, attityder och arbetsprestationer
 • Ta emot kritik och utvärdera samtal
 • Påverka andras beteenden
 • Dokumentera överenskommelser
 • Samtal med tysta, pratsamma, snabba och långsamma personer
 • Test Personlig stil - finns i boken Styra samtal, samtalsmetodik för chefer
 • Samtalsledarspelet Spel samtalsledare
Tips Samtalsmetodik
Svåra_samtal 2018 Samtalsledarspelet 2019
 
Postadress Flygarvägen 265, 175 69 Järfälla
Sitemap