Weiner T

SPELLEDARUTBILDNING

Träning förstärker minnesbilden och hågkomsten vid inlärning. Efter 3 månader minns 65 % om de fått träna, jämfört med 10 % hos övriga, John Whitmore

Så utvecklar vi bemötandet till kunder och kollegor

Påverka det interna och externa bemötandet till kunder och kollegor. Spelet är ett praktiskt verktyg som erbjuder en rolig form av pedagogik med hög aktivitet hos samtliga deltagare.

Bemötandespelet

Vi spelar Bemötandespelet

 • Spelledarens funktion och pedagogiska roll
 • Spelets funktion, spelinstruktioner, regler
 • Vem vinner medaljen
 • Påverka beteenden och attityder med spel
 • Använd Bemötandespel 2 vid arbetsplatskonflikter
 • Inledning och avslutning av ett spel
 • Hantera grupprocesser som kan uppstå under ett spel
 • Uppföljning av frågor som kan användas i verksamhetens kvalitetsarbete
 • Spelinstruktioner Bemötandespelet
 • Bemötandespelets förpackning Innehåll och utseende
 • Frågeområden Bemötandespel 1, 2, 3
 • Se arbetsplatser Vi spelar Bemötandespelet
Stort intresse för Bemötandespelet
Bemötandespelet Bemötandespelet uppl. 3

Bemötandespel 1 Bemötande mellan anställd - kund
Bemötandespel 2 Bemötande mellan arbetskamrater
Bemötandespel 3 Bemötande mellan chef - medarbetare, chef - chef -- Slutsåld --

KÖP HÄR Komlitt, AdLibris, Bokus, Bemötandespel 3: Bokbörsen


 
Postadress Flygarvägen 265, 175 69 Järfälla
Sitemap