Weiner T

STYRA SAMTAL, Liber

En mycket bra bok. Positivt att ha läst boken före kursen och mycket tid att träna samtalsledare, Erik chef

Samtalsmetodik för chefer och samtalsledare

Samtalsmetodikens tre faser hjälper dig att skapa struktur. Samtalsledarens uppgift skiljer sig beroende på om du är i inledningsfasen, mittfasen eller avslutningsfasen. Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832 har sagt: Om du vill få ett klokt svar måste du också kunna fråga klokt.

SAMTALSMETODIKENS TRE FASER

Samtalsmetodik bok Styra samtal
1. Syfte med samtal5
2. Samtalets struktur9
3. Din personliga samtalsstil14
4. Samtalskompetens19
5. Ställa frågor26
6. Lyssna och bekräfta31
7. Kommunikation34
8. Besvärliga samtal42
9. Konfliktsamtal51
Möte med verkligheten55
Test Personlig samtalsstil59
Övning Samtalsträning61
Lästips64
KÖP HÄR: Liber, AdLibris, Bokus, Booky
Tips samtalsmetodik
Svåra_samtal
 
Postadress Flygarvägen 265, 175 69 Järfälla
Sitemap
Design: Filip Thordarsson