Weiner T

SVÅRA SAMTAL

Om du vill få ett klokt svar måste du också kunna fråga klokt, Johann Wolfgang von Goethe

Så leder du svåra samtal

Du kan inte undvika svåra samtal. Men du kan bli bättre på dem. Har du kunskap om hur du ställer presterande frågor?

Svåra samtal 2018
OM SVÅRA SAMTAL OCH HUR DU KLARAR AV DEM
Möta kunder med psykisk ohälsa, Komlitt 2017 Samtalsledarspelet 2019
Tips Svåra samtal chef

 
Postadress Flygarvägen 265, 175 69 Järfälla
Sitemap