Weiner T

SVÅRA SAMTAL utbildning

Om du vill få ett klokt svar måste du också kunna fråga klokt, Johann Wolfgang von Goethe

Så leder du svåra samtal

Skyndar du på samtalet för att snabbare komma till beslut? Frågar du om känslor? Curlar du eller ställer du presterande frågor? Gör du samtalspartnern aktiv i lösningsförslag, hur och när? Läs mer i Styra samtal, Svåra samtal och Möta kunder med psykisk ohälsa.

Svåra samtal 2018
DET SVÅRA SAMTALETS SJU DELAR
 • Det svåra samtalet checklista
 • Samtalsmetodikens tre delar
 • Frågemetodik
 • Lyssna och ge bekräftelser
 • Bemöta försvar, anklagelser, ge oönskade besked, ställa krav
 • Sju avgörande steg i det svåra samtalet
 • Läsa av kroppsspråk
 • Samtal vid psykisk labilitet, starka känslor, krissamtal
 • Påverka andras beteenden
 • Återkoppling, feedback och gränssättning
 • Test av Personlig stil, finns i boken Styra samtal - samtalsmetodik för chefer
 • Nytt Spel, utgivning höst 2018
 • Förkunskaper i samtalsmetodik krävs
Tips Svåra samtal chef
Styra samtal Möta kunder med psykisk ohälsa, Komlitt 2017
 
Postadress Flygarvägen 265, 175 69 Järfälla
Sitemap
Design: Filip Thordarsson