Weiner T

SVÅRA SAMTAL utbildning

Om du vill få ett klokt svar måste du också kunna fråga klokt, Johann Wolfgang von Goethe

Så leder du svåra samtal i professionella möten

Gå inte i fallgropen att snabba på samtalet för att komma till beslut. Var istället pedagog. Undersök och ställ frågor om sakfrågan och känslor kopplade till denna, innan du frågar efter den andres lösningsförslag. Läs mer i Styra samtal, Svåra samtal och Möta kunder med psykisk ohälsa.

DET SVÅRA SAMTALETS SJU DELAR
Svåra samtal bok
 • Det svåra samtalet checklista
 • Frågemetodik
 • Lyssna och ge bekräftelser
 • Bemöta försvar, anklagelser, ge oönskade besked, ställa krav
 • Sju steg i förändrings- och problemlösningsamtal
  -- Lägg fram sakfrågan, problemet
  -- Identifiera problemets kärna
  -- Samtala om varför det är ett problem
  -- Undersöka känslor i samband med problemet
  -- Fråga efter tänkbara lösningar
  -- Samtala om konsekvenser av olika beslutsalternativ
  -- Ta beslut om handling
 • Läsa av kroppsspråk
 • Samtal vid psykisk labilitet, starka känslor, krissamtal
 • Påverka andras beteenden
 • Återkoppling, feedback och gränssättning
 • Test av Personlig stil, finns i boken Styra samtal - samtalsmetodik för chefer
 • Förkunskaper i samtalsmetodik krävs.
Styra samtal Möta kunder med psykisk ohälsa, Komlitt 2017
Tips Svåra samtal chef

 
Postadress Flygarvägen 265, 175 69 Järfälla
Sitemap
Design: Filip Thordarsson