Weiner T

IDI Beteendeprofil

Interpersonal Dynamics Inventory

IDI mäter ditt beteende i tre dimensioner. Första dimensionen visar i vilken grad du upplevs sträva efter att påverka och kontrollera andra. Andra dimensionen mäter grad av känslomässig kontakt som du upplevs sträva efter. När de båda dimensionerna ställs mot varandra i en matris, visas fyra grundbeteendestilar.

IDI ger dig

  • Insikt om din egen och andras beteendestil
  • Kunskap om hur du kan utveckla dina starka sidor och arbeta med dina svaga sidor
  • Metoder för att utveckla samarbetet med andra människor
  • Bild av hur din beteendestil fungerar tillsammans med andra beteendestilar
  • Uppfattning om hur du påverkar andra och hur andra påverkar dig
  • Teori hur du kan förbättra din personliga effektivitet

Samtliga beteendestilar är lika effektiva, men på fyra olika sätt. Stilarna kallas Motivator, Producer, Processor och Relator efter de styrkor som tydligast är förknippade med varje stil. Den tredje dimensionen som kallas Adaptability mäter hur individen upplevs anpassa sin beteendestil till olika situationer och andra individer.

Hur går det till

Välj ut sex personer som var och en får ett formulär och gör sin skattning av dig. Du gör en egen skattning på ett likadant formulär. Din egen skattning kan du sedan jämföra med de övrigas. De personer du valt fyller i skattningen anonymt. Det innebär att du ser det sammantagna resultatet på de sex andras skattning.

IDI får endast användas av personer som är certifierade som handledare


 
Postadress Flygarvägen 265, 175 69 Järfälla
Sitemap
Design: Filip Thordarsson