Weiner T

MBTI Personlighetsanalys

Myers-Briggs Type Indicator

MBTI grundar sig på den schweiziske psykiatern C G Jungs arbeten. Metoden och teorin har sin utgångspunkt i att varje individ föredrar ett visst sätt (har olika preferenser) när det gäller:

  1. Var man fokuserar sin uppmärksamhet - Extravert eller Introvert
  2. Hur man tar in information - Sinnen eller Intuition
  3. Hur man fattar beslut/bedömer omvärlden - Tanke eller Känsla
  4. Hur man hanterar omvärlden - Organisation eller Spontant

Kombinationen av en persons preferenser visar sig vara avgörande och vägledande för hur man utformar sitt liv i stort.

Hur går det till

Frågorna är sammanställda så att du väljer mellan två alternativ till exempel:

Är du vanligtvis:
A. Sällskaplig, eller
B. Ganska tyst och reserverad

Metoden är öppen och tillgänglig. Du räknar själv ut ditt resultat under utbildningsdagen med stöd av handledare. Samtidigt får du ta del av den teori som ligger till grund för MBTI.

MBTI får endast användas av leg. psykolog och av personer med god beteendevetenskaplig utbildning som genomgått en särskild handledarutbildning.


 
Postadress Flygarvägen 265, 175 69 Järfälla
Sitemap