Weiner T

UTBILDNINGSTJÄNSTER - Weiner T

Den mätta dagen den är aldrig störst, den bästa dagen är en dag av törst, Karin Boye

Låt din kompetens växa

Katarina Weiner Thordarson

  1. Omedveten inkompetens
  2. Medveten inkompetens
  3. Medveten kompetens
  4. Omedveten kompetens

Böcker och spel av Katarina Weiner Thordarson

Svåra samtal bok Samtalsmetodik bok Styra samtal Professionellt bemötande 2009 Möta kunder med psykisk ohälsa, Komlitt 2017 Bemötandespelet uppl. 3 Komlitt förlag 2016
 
Postadress Flygarvägen 265, 175 69 Järfälla
Sitemap
Design: Filip Thordarsson