Weiner T

UTBILDNINGSTJÄNSTER - Weiner T

Satsa på din egen utveckling, det kan bli en riktigt god investering

Katarina Weiner Thordarson

Låt din kompetens växa

Bemötande, Bemötandespel, Psykisk ohälsa, Samtalsmetodik, Svåra samtal

  1. Omedveten inkompetens
  2. Medveten inkompetens
  3. Medveten kompetens
  4. Omedveten kompetens

Böcker och spel av Katarina Weiner Thordarson


 
Postadress Flygarvägen 265, 175 69 Järfälla
Sitemap