Weiner T

VI SPELAR BEMÖTANDESPEL

Med bemötandespelet får vi många bra och nyttiga samtal där vi reflekterar över vårt interna och externa bemötande, Erik chef

Bemötandespelet

Ett kul sätt att påverka bemötandet


 1. A-Hälsans Företagshälsovård spelar Bemötandespelet. Läs om A-Hälsan

 2. Kungsbacka kommun, Nämnden för Plan- och bygg Åsredovisning 2015: - Alla medarbetare har spelat SKL:s Bemötandespel med syftet att bygga en gemensam verktygslåda för personligt och professionellt bemötande

 3. Landstinget Västernorrland Vi är varandras kunder

 4. Landstinget Värmland Bemötandet är viktigt för patienterna, där Bemötandespel är en metod

 5. Lycksele Tingsrätt Vi utvecklar vårt bemötande,

 6. Malmö stad, Gatukontoret Arbetsplatser fria från trakasserier. - Gatukontoret har under året använt sig av Bemötandespelet som är ett dialogverktyg om gruppkommunikation och medarbetarskap.

 7. Mjölby kommuns kvalitetsredovisning 2017. Kommunens nämnder Arbetar med den kommungemensamma värdegrunden. Sida 11, punkt 5: - Utvecklas vidare med frågor ur Bemötandespelet för fördjupad serviceutbildning

 8. Praktikertjänst, Östra vårdcentralen Att låta patienten prata av sig har en lugnande effekt

 9. Region Jönköping, ST-läkares handledarutbildning. Karin Thörne, övergripande studierektor, leg. läkare: - Vi använder Bemötandespelet i undervisningen av specialistläkare.

 10. Stockholms stad, Resursenheten KBT - teamet Vägen till förändring sida 8-9

 11. Svensk sjuksköterskeförening, Handledning i omvårdnad Bemötandespel ger handledning och Medlemsbladet 2013-1, sida 17. Läs om

 12. Äsperöds äldreboende Verktyg för reflektion och Samspelet ger ett bättre bemötande
Bemötandespelet
Stort intresse för spel om bemötande

Läs om Bemötandespelet.
Spelinstruktioner Så här spelar du.
Spelförpackningens Innehåll och utseende.

KÖP HÄR: Komlitt, AdLibris, Bokus 
Postadress Flygarvägen 265, 175 69 Järfälla
Sitemap