Weiner T

VI SPELAR BEMÖTANDESPELET

Med bemötandespelet får vi många bra och nyttiga samtal där vi reflekterar över vårt interna och externa bemötande, Erik chef

Bemötandespelet

Ett kul sätt att påverka bemötandet


  1. Landstinget Västernorrland Vi är varandras kunder

  2. Lycksele Tingsrätt Vi utvecklar vårt bemötande,

  3. Malmö stad, Gatukontoret Arbetsplatser fria från trakasserier

  4. Praktikertjänst, Östra vårdcentralen Att låta patienten prata av sig har en lugnande effekt

  5. Region Jönköping, ST-läkares Handledarutbildning

  6. Stockholms stad, Resursenheten KBT - teamet Vägen till förändring sida 9

  7. Svensk sjuksköterskeförening, Handledning i omvårdnad Bemötandespel ger handledning och Medlemsbladet 2013-1, sida 17. Läs om

  8. Äsperöds äldreboende Verktyg för reflektion och Samspelet ger ett bättre bemötande

  9. Företagshälsovård A-Hälsans personal spelar Bemötandespelet. Läs om A-Hälsan

  10. Kungsbacka kommun, Nämnden för Plan- och bygg, sida 6, rad 5 Alla medarbetare har spelat SKL:s Bemötandespel med syftet att bygga en gemensam verktygslåda för personligt och professionellt bemötande
Bemötandespelet
Stort intresse för spel om bemötande

Läs om Bemötandespelet.
Spelinstruktioner Så här spelar du.
Spelförpackningens Innehåll och utseende.

KÖP HÄR: Komlitt, AdLibris, Bokus 
Postadress Flygarvägen 265, 175 69 Järfälla
Sitemap